* *
*
*
No-show-avgift*
Frågeställning som jag vill få hjälp med